Vize

Svi građani zemalja članica EU ne trebau vizu za Bosnu i Hercegovinu, kao ni posjetioci s američkim ili kanadskim pasošem.

Za ulazak u Bosnu i Hercegovinu vam je potreban važeći pasoš. Drugi identifikacijski dokumenti nisu prihvaćeni od granične policije.

Zahtjevi za ulaznu vizu

Vize se izdaju od strane BiH diplomatske misije. Za dobivanje vize za privatna putovanja potrebno je ispuniti aplikaciju te priložiti ovjereno pismo namjere od strane građana BiH. Za poslovne vize potrebna je aplikacija, poziv od poslovnog partnera u BiH, te ovjereno pismo namjere od Privredne komore BiH.

Registracija je obavezna u roku od 24 sata od ulaska u BiH. Svako kršenje ovih pravila i regulacija može rezultirati novčanom kaznom ili deportacijom.