Sigurnost na planinama

Za opštu sigurnost na planinama potrebno je imati sa sobom prvu pomoć, mape i toplu odjeću. Preporučljivo je imati i vodiča. Planinski predjeli na većim nadmorskim visinama su podložni drastičnim promjenama temperature. S dolaskom nevremena temperatura se može spustiti za 10 stepeni Celzijusa u toku par sati.

Voda sa većine izvora je potpuno pitka. Ako je izvor zarastao u mahovinu i alge onda vodu nemojote piti. Planinski izvori su skoro uvijek sigurni. Rezervoari za vodu su također sagrađeni uz većinu planinskih koliba tamo gdje nema prirodnih izvora. Ukoliko naiđete na metalni poklopac u blizini kolibe vjerovatno se radi o rezervoaru. Svakako provjerite, ali ta voda je uglavnom dobra za piće.