Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem

Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem, historijska građevina

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 3. do 9. jula 2007. godine, donijela je Odluku da se historijska građevina – Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnim naslijeđem u Tuzli, proglasi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Pokretnu imovinu sačinjavaju: zbirka od 21 ikone koje su sastavni dio ikonostasa, Hristov grob, veliko raspeće i dva trona. Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice smješten je u centralnoj gradskoj zoni Tuzle u dijelu grada poznatom pod nazivom Srpska varoš, u ulici Đorđa Mihajlovića.

Saborna crkva je građena osam godina, u periodu od 1874. do 1882. godine. U augustu 1882. godine, crkva je dovršena i posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, dok je jedan paraklis, uz oltar, posvećen sv. Savi, a čin osvećenja je predvodio mitropolit Dionisije Ilijević.