PANONIKA / Panonska jezera u Tuzli

Tuzla je grad koji je čvrsto odlučio da turizam postavi kao jednu od glavnih poluga daljeg razvoja grada, kroz konkretne projekte koji su u samo nekoliko godine promijenili imidž rudarsko-energetskog centra naše zemlje u značajnu turističku destinaciju.

Priča o početcima značajnijeg razvoja turizma u našem gradu, krenula je 2003. godine nakon izgradnje I faze kompleksa Panonskih jezera mada korijeni turizma u gradu Tuzli datiraju još iz 1914. godine kada je izgrađeno prvo Lječilište Slana Banja poznato i u Europi po liječenju raznih reumatskih oboljenja. So, kao prirodni resurs čija je eksploatacija godinama uništavala užu gradsku jezgru, zahvaljujući gradskoj administraciji na čelu sa gradonačelnikom Tuzle g. Jasminom Imamovićem, iskorištena je kao prednost za daljnji uspješan razvoj grada.

Na lokaciji kompleksa Panonskih jezera je nekada bio smješten dio starog gradskog jezgra koje je s vremenom usljed nekontrolisane eksploatacije soli i intenzivnog slijeganja tla, pretvoren u neuređenu depresionu močvarnu površinu bez ikakvog sadržaja i namjene.

U svrhu urbanizacije i uređenja ovog velikog prostora u centru grada, gradska administracija je došla na ideju da se iskoristi prirodni resurs u neposrednoj blizini kompleksa–slana voda, u cilju izgradnje vodene akumulacije u formi slanog jezera sa ljekovitim svojstvima vode u funkciji gradskog otvorenog kupališta. Na taj način je spoj prirodnog resursa, ljudske ideje i ljudske ruke, stvorio kompleks Panonskih jezera kao vrhunskog ekološkog projekta jedinstvenog na prostorima jugoistočne Europe, projekta koji će služiti na dobrobit svih građana grada Tuzle, našeg regiona i naše države. Glavni pokretač ideje i realizacije izgradnje kompleksa Panonskih jezera je Grad Tuzla kao 80%-ni vlasnik kompleksa, i koja je ovaj prostor proglasila Javnim dobrom u općoj upotrebi, a upravljanje nad svim segmentima rada kompleksa (rekreacija i sport, ugostiteljstvo, marketing, briga o zdravlju i sigurnosti gostiju, realizacija projekata raznih manifestacija itd.) je povjerila firmi, Javno komunalno preduzeće ”Pannonica” d.o.o. Tuzla.

Nakon realizacije I faze razvoja kompleksa izgradnjom velikog (prvog) jezera u julu 2003. godine, etapni razvoj je nastavljen 2006. godine izgradnjom Arheološkog Parka–Neolitskog Sojeničkog naselja sa muzejskom postavkom koja govori o kontinuitetu življenja na prostoru grada Tuzle još iz doba neolita. Početkom ljetnje sezone 2008. godine, kapaciteti kompleksa su znatno povećani izgradnjom drugog slanog jezera a krajem septembra stvoren je još jedan jedinstveni turistički proizvod–Slani slapovi u formi, jedinstvenog za ove područja, inhalacionog zdravstvenog centra na otvorenom prostoru. Treće Panonsko jezero je otvoreno 1. septembra 2012. godine sa kapacitetom od 2.500 gostiju čime je dnevni kapacitet cijelog kompleksa 15.000 gostiju.

Kompleks Panonskih jezera, kao jedina slana jezera u Evropi, sa svojom turističkom djelatnošću (atraktivnost, čistoća vode i okoliša, dobra i jeftina usluga, lokacija, veliki broj posjetilaca) presudno je uticao na donošenje odluke o nagradi Općini Tuzla (2.mjesto) u izboru za najbolji turističku grad u BiH – Zlatna ruža za 2006 g. kao i nagrade Zlatna Ugostiteljska Kruna (idejno rješenje Arheološkog Parka-Neolitsko sojeničko Naselje-Panonsko jezero) u kategoriji posebnog njegovanja odnosa prema tradicionalnim kulturno-istorijskim vrijednostima BiH. Zatim priznanja u oblasti turizma za Najmenadžera direktoru Majidu Porobiću i za Najkompaniju uručena 2012. godine. A kao kruna 2012. godine grad Tuzla i slana jezera dobitnici su druge nagrade 2012 UNWTO ULYSSES AWARD najvišeg priznanja Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija za inovacije u javnim politikama i upravljanju, za projekat „Valorizacija prirodnog naslijeđa – Panonska slana jezera u Tuzli“ koja se dodjeljuje za inovacije u oblasti turizma. 2013. godine grad TUZLA i Panonska jezera dobitnici su Međunarodne turističke nagrade ZLATNI INTERSTAS 2013 za izuzetan doprinos razvoju turizma grada Tuzle i značajan doprinos razvoja turizma BiH u cijelosti.

Dosadašnji rad kompleksa Panonskih jezera u Tuzli pruža optimističke prognoze za buduće razvojne planove. Kompleks Panonskih jezera je ukupne površine 75.000 m², dužine obale od 1.000 m, površina šljunčanog dijela plaža od 22.000 m². Od izgradnje 2003. godine do danas kompleks je posjetilo preko 4,5 miliona gostiju sa prosječnom dnevnom posjetom od oko 7.000 gostiju i sa maksimalnim dnevnim posjetama od oko 15.000 gostiju. Rekordna posjeta kompleksu Panonskih jezera je ostvarena u sezoni 2015. godine sa oko 450.000 gostiju (377.502 prodate dnevne ulaznice + ulazi sezonskih, mjesečnih i sedmičnih ulaznica). Rekordna dnevna posjeta se desila u srijedu 13.8.2014. godine kada je prodato 15.094 ulaznice što čini posjetu od 16.500 gostiju uzimajući u obzir ulaske gostiju sa sezonskim, mjesečnim i sedmičnim ulaznicama. Razlozi velikih posjeta kompleksu Panonskih jezera zasigurno su slana apsolutno čista ljekovita voda (bolesti kostiju, disajnih organa), standardi boravka gostiju i održavanje kompleska koji su viši od standarda Plave zastave za mora i jezera (posebno u segmentu brige o zdravlju i sigurnosti gostiju), dobra zabava i animacija gostiju i veoma niska cijena svih usluga na kompleksu koje se nisu mijenjale u poslednjih 6 godina.

Slana jezera predstavljaju vještačku akumulaciju vode unutar školjki koje su izgrađena od kombinacije geosintetičkih i prirodnih materijala (geotekstil, geomreža i geomembrana u kombinaciji sa pijeskom, tucanikom i šljunkom).

Prvo jezero je vodne površine od 1.014 ha (10.140 m²), dubine od 0,5-1,6 m, dužine od oko 180 m, maksimalne širine oko 80 m, količina vode od 13.000-15.000 m³ sa kotom vodene površine od 227,40 m.

Drugo jezero je vodne površine od 0,530 ha (5.300 m²), dubine od 1,35-1,6 m, sa količinom vode od 6.000- 7.000 m³, opsega od cca. 320 m.

Treće jezero je na površini od 1,7 ha, vodne površine od 3.850 m2 i vodene zapremine od 5.600 m³, dubine jezera od 0,80 m-1,80 m i dimenzije školjke 40,0 x 105,0 m. Treće Panonsko jezero je dizajnirano u formi dva manja i spojena jezera sa prelivnicom i sa puno adrenalinske zabave sa dva vodena tobogana, dva hidromasažera (pačiji kljun) i vodenim gejzirom.

Slani slapovi su posebna atrakcija na kompleksu, sa pet vodenih kaskada i dva bazena za kupanje pri čemu inhaliranje isparenja slane vode veoma pogoduju relaksaciji od stresa, bolestima disajnih organa, glavoboljama i opštem poboljšanju zdravlja.

U oblasti ponude kulturnog turizma, na komplesku Panonika se nalaze Arheološki Park-Neolitsko sojeničko naselje, replika naselja iz doba neolita sa devet nastambi, drvenom platformom i unutrašnjom postavkom alata, oruđa posuđa za isoljavanje soli, a koje svjedoči o više hiljada godina kontinuiteta života na području grada Tuzle, te muzej Geološka postavka Pannonica koja gostima predstavlja spektakularnu geološku prošlost područja Tuzle.

Specifičnost i jedinstvenost jezera je voda kojom se puni i predstavlja kombinaciju tehnološke vode (doprema se cjevovodom iz vještačke akumulacije jezera Modrac) i slanice visoke koncentracije (300 mg/l) iz slanih bunara sa crpilišta Tetima. Udio slane vode u ukupnoj vodnoj zapremini iznosi 30% sa salinitetom od 30-35 gr/l. i koji je uvijek na nivou saliniteta morske vode. Pored saliniteta, voda panonskog jezera sadrži i minerale (kalcijum, natrijum, sumpor, jod, brom itd.) te je opravdano stekla imidž „ljekovite“ vode jedinstvene na našim prostorima pa i u Europi.

Obzirom na „bogatstvo“ koje imamo u vodi Panonskog jezera, posebna pažnja i briga se vodi na održavanju (hemijskom i bakteriološkom) jezerske vode kroz specifičan tehnološki proces. Tehnološki proces se odvija kroz 24-satno filtriranje ukupne vodne zapremine jezera (2,5 ciklusa) i njeno hemijsko tretiranje kroz niz postupaka kao što su održavanje ph vrijednosti, dezinfekcija, uništavanje algi, flokacija (otklanjanje zamućenosti vode) te stalno fizičko čišćenje kompleksa jezera.

Najvažniji segment tehnološkog procesa je filtracija vode koja se vrši pješćanim filterima u dva filter postrojenja sa 2,5 ciklusa u 24 sata za ukupnu vodnu zapreminu pri čemu je proces automatizovan sa stalnim dotokom svježe tehnološke vode i slanice. Dezinfekcija vode kao drugi najvažniji proces, vrši se gasnim hlorom pri čemu se zavisno od vremenskih uslova i broja gostiju, koncentracija hlora održava na nivou od 0,2-0,4 mg/l. Sva mjerenja i analize jezerske vode (tri puta sedmično u sezoni kupanja) se obavljaju u Zavodu za javno zdravstvo TK pri čemu su sva dosadašnja mjerenja dokazala apsolutnu ispravnost i visoki kvalitet jezerske vode u sezoni kupanja.

Turistička posjeta od preko 400.000 gostiju tokom ljeta uz dnevni kapaciteta kompleksa od 15.000 gostiju, povećanje broja gostiju iz drugih dijelova BiH, susjednih i ostalih europskih zemalja, govore u prilog činjenici da je kompleks slanih jezera Panonika u Tuzli svrstan među deset najznačajnijih turističkih odredišta BiH i jugoistočne Europe sa brandom kupališta sa ljekovitom slanom vodom, jeftinog, kvalitetnog i sigurnog mjesta za odmor, rekreaciju i dobru zabavu.

Kompleks je otvoren i uređen tokom cijele godine za posjete, šetanje i rekreaciju građana. Unutar kompleksa se nalazi moderni fitness centar na otvorenom na lokaciji prvog Panonskog jezera, Street Workout Park na trećem Panonskom jezeru, mamutski šah na prvom jezeru, te mapirane staze za šetanje/jogging oko cijelog kompleksa. Uz sami kompleks nalazi se i dječiji zabavni park Slana Banja-Vrtić u kojem su sprave za zabavu i igru djecu od tri do dvanaest godina. U ovom neobičnom zabavištu, koje ima oko kilometar asfaltnih staza, instalirane su razne sprave za zabavu, tobogani, ljuljaške, vrteške, klackalice, kućice, gusarski brod, te niz drugih sprava za igru i klupe za odmor roditelja.

JKP ‘’Pannonica’’ d.o.o. Tuzla je aktivna i tokom zimskog perioda. Prvo Klizalište u Tuzli i tuzlanskom kantonu otvorili smo u saradnji sa gradom Tuzla u decembru 2006. godine. Unutar kompleksa nalazi se natkriveno klizalište veličine 660 m², kapaciteta preko 100 klizača/termin. Od decembra 2019. godine postavljeno je i malo klizalište, koje se nalazi odmah do velikog i fizički je odvojeno za najmlađe i klizače početnike. Postavka Klizališta traje od kraja novembra do početka februara, u zavisnosti od vremenskih uvjeta potrebnih za rad klizališta. Pored svakodnevnih termina za klizanje na Klizalištu se organizuju raznorazne zabave i animacije te škola klizanja.