Nekropola sa stećcima Mramorje u Bulatovcima, Kalesija

Nekropole stećaka u Bulatovcima sadrže nadgrobnike iz istorije Bosne i Hercegovine u srednjem vijeku. Na području opštine Kalesija registrovano je 38 lokaliteta sa ukupno 428 stećaka: četiri nekropole u Bulatovcima, tri u Dubnici, tri nekropole u selu Gojčin, dvije nekropole u Petrovicama, dvije u Bukvarima, u Raincima Gornjim, Meškovići, Lipovice, Živčići, Palavre, Mahmutovići, Sarači, Hrasno Donje, brdo Vis.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2013. godine, proglasila je „Historijsko područje – Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, općina Kalesija“, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Nacionalni spomenik čine nekropola Mramorje sa 18 stećaka raspoređenih u dvije grupe i nekropola Strane sa 10 stećaka. Područje naselja Bulatovci i Memići u istočnom dijelu općine Kalesija naseljeno je odavno. U srednjem vijeku ovo područje ulazi u sastav župe pod nazivom Spreča. Ovim dijelom Bosne tada upravlja poznata srednjovjekovna familija Zlatonosovići. Kao tragovi srednjovjekovne prošlosti tu se nalazi više nekropola sa stećcima.

Nekropolu na lokalitetu Mramorje čine stećci podijeljeni u dvije skupine, gdje dominiraju sljemenjaci. Tri stećka su ukrašena. Od ukrasnih motiva uočavaju se: spirale, grozdovi, rozete, vrpce, biljna stilizacija, ljiljan.

Nekropola stećaka Mramorje – Bulatovci kod Kalesije postala nacionalni spomenik BiHMotiv koji se nalazi na novčanici od 10 KM istovjetan je ukrasu na jednom od stećaka. Na ovom području je sačuvan značajan broj stećaka samaca i obilježenih nekropola, ovo je jedna od onih koje treba posjetiti.