Međunarodna galerija portreta

Međunarodna galerija portreta Tuzla osnovana je 1964. godine donacijom likovnih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivači Galerije su bili Mevludin Ekmečić i Ismet Mujezinović, a osnovana je pod nazivom Galerija jugoslovenskog portreta Tuzla.

Svoj profesionalni interes vezuje za istraživanje, prezentaciju i valorizaciju značajne likovne teme – portreta. Galerija u svom fundusu posjeduje preko 5.000 djela najpoznatijih slikara sa područja ex Jugoslavije i na taj način predstavlja svojevrsni muzej slikarstva.

U zbirkama se nalaze:

Kolekcija savremenog portreta
Kolekcija Ismet Mujezinović
Legat James (Haim) Pinto
Kolekcija Adela Behr Vukić
Opća zbirka
Kolekcija Tito u djelima likovnih umjetnika
Zbirka Vladimir Pintarić
Internacionalna zbirka portreta (INTERBIFEP)

Obogaćujući svoju djelatnost na različite segmente likovnog života Galerija portreta do sada je ustanovila nekoliko domaćih i međunarodnih oblika prakse kao što su: Internacionalni bijenalni festival portreta, crteža i grafika „Interbifep“, Kvadrijenale Savremenog Portreta, Salon 13, Tuzlanski Salon 2×13, Klub Galerije, Međunarodni Atelje “Ismet Mujezinović”, Retrospektive Tuzlanskih Umjetnika.

Posebnu aktivnost Galerija je ispoljila u domenu izdavačke djelatnosti što njenoj ukupnoj kulturnoj egzistenciji daje karakter cjelovite likovne institucije. Značajan izdavački poduhvat svakako je izdavanje monografije „Ismeta Mujezinovića“ na bosanskom i engleskom jeziku, zatim monografska izdanja umjetnika zavičajaca, likovna mapa „Tuzla nekad“, kao i katalozi revijalnih izložbi, kvadrijenala portreta, katalozi „Interbifep-a crtež i grafika“, monografski katalozi u „Salonu 13“, „Tuzlanskom salonu 2×13“, monografija Zlatka Ugljena, knjiga „256 crteža – portreta“ Mevludina Ekmečića, monografija „Arhitekt“ Husejna Dropića i dr.

Nakon duže stagnacije Galerija se u posljednjih nekoliko godina, organizovanjem likovnih rezidencija u Ateljeu Ismet Mujezinović sa poznatim svjetskim umjetnicima, organizacijom Interbifep-a na kome učešće uzimaju brojni autori iz više 50 zemalja svijeta, te nizom drugih programskih aktivnosti vraća na velika vrata društvenih i kulturnih zbivanja naše države i regiona.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je 6. februara 2013 godine dvije zbirke iz fundusa Galerije proglasila Nacionalnim spomenicima. Radi se o zbirkama “Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije” i zbirka slika Ismeta Mujezinovića.