Kuća Mare Popović

Kao najrazvijeniji tip tradicionalne bosanske kuće, čardaklije su nekada krasile gračaničke mahale, a u gradu je, kao i u pojedinim selima, bilo na desetine ovakvih objekata. Nažalost, skoro sve su do danas nestale. Preostala je samo stara čardaklija u mahali Varoš, tradicionalno naseljenoj hrišćanskim stanovništvom, poznata kao Kuća Mare Popović.

Sagrađena je negdje u drugoj polovici XIX. stoljeća. Po svom izgledu ona poprilično odudara od tradicionalne gračaničke čardaklije, čineći jedan specifičan tip, kojeg poznavaoci tradicionalne arhitekture nazivaju “aginskom kućom na selu”. Danas uživa status nacionalnog spomenika.