Kapela Gospe Lipničke

kapela Gospe Lipničke je rimokatolička kapela u Srednjoj Lipnici kod Tuzle posvećena blagdanu Rođenja Blažene Djevice Marije, koji se slavi 8. rujna.

Mala skromna kapela je za vrijeme osmanske vlasti služila kao tri u jedan – bila je i kuća, i župni ured i crkva. Sagrađena je krajem 17. stoljeća kao tradicionalna bosanska kuća, kuća nad magazom, a zadržala je i danas takav izgled. Nalazi se na brežuljku u prirodi sastoji se samo od jednoga kata unutar kojega su dvije prostorije, glavna je služila za vjerske obrede, a druga se koristila kao sakristija u kojoj se čuvalo misno ruho dok je u jednom malom dijelu bio krevet na kojemu je spavao fratar koji je boravio u tom svetištu. U 18. stoljeću ona postaje duhovno središte za katolike tuzlanskog kraja iz kojega djeluju bosanski franjevci.

Kapela je više puta obnavljana. Sredinom 70–tih godina obnovio ju je tadašnji tuzlanski župnik fra Josip Zvonimir Bošnjaković, a 2005. temeljito je obnovljena. U kapeli se nalazi čudotvorna slika Gospe Lipničke, jedna od najstarijih spomenika kršćanske kulture ovoga prostora. Ova kapela u tuzlanskom kraju ima kulturni značaj jer je proglašena nacionalnim spomenikom na 16. sjednici Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.