Gradačački “Sajam šljive”

Sve odluke su donošene velikom brzinom jer su rokovi bili vrlo kratki a posla izuzetno puno. Prvi Odbor „Dana šljive“, formiran je 17. jula 1969. godine.

Nekakva velika iskustva u organizaciji ovakve vrste manifestacija nisu ni postojala, jer su sajmovi u tadašnjoj državi bili rijetkost i uglavnom su se odvijali u velikim gradskim sredinama, koje su i infrastrukturno i materijalno mogle podnijeti takve programe. U Gradačcu su pronašli drugu formulu, a to je veliki entuzijazam i danonoćni rad.

U organizaciju su uključeni svi. Omladina, društveno-političke strukture, firme, cijelo stanovništvo grada je moralo pokazati da Gradačac može biti dobar domaćin ovakvom značajnom događaju. Program je izdefinisan, a sadržavao je animaciju izlagača, animaciju poljoprivrednih proizvođača, medijsku prezentaciju i jednu vrlo značajnu stvar, koja će vremenom postati jedan od najvažnijih programskih sadržaja u cijeloj historiji Sajma.

Na tom prvom „Danu šljive“ je održano predavanje o uzgoju, proizvodnji i značaju šljive za razvoj Gradačca, ali i mnogo šire, za razvoj kompletne tadašnje države. Predavanju je prisustvovalo više od stotinu voćara, i bio je to jedan od njihovih prvih kontakata sa stručnim i naučnim pristupom uzgoju šljive.

Ovaj programski sadržaj je u kasnijim godinama, sve više dobijao na značaju, tako da su to vremenom postajali pravi naučni simpoziji, sa kojih su zaključci upućivani tadašnjim vladama, kako Bosne i Hercegovine, tako i Jugoslavije. O naučno-stručnim skupovima, njihovom značaju i temama govorićemo u posebnom poglavlju ove publikacije.

Program koji je tada usvojen i realiziran, zanimljivo ima vrlo slične elemente, kao i svi Programi koji su kasnije realizirani. Znači da je već na prvom „Danu šljive“, ostvaren postavljeni cilj, a kasnije su sva događanja nadograđivana i usavršavana