Drvena džamija u Priluku

Prirodno-graditeljska cjelina drvene džamije u selu Priluk kod Živinica proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine na 59. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH održanoj od 6. do 8. novembra 2013. godine. Nacionalni spomenik čine: drvena džamija, harem sa mezarjem i hrastova šuma koju čini 145 stabala hrasta lužnjaka.