Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom u Lukavcu

Crkva svetog Ante Padovanskog u Lukavcu je rimokatolička crkva u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Nalazi se u dijelu Lukavca, Bosna i Hercegovina, sjeverno od željezničke pruge, u ulici Lukavačkih brigada. U Bosni i Hercegovini ima ukupno 15 crkava, odnosno župa, koje su posvećene svetom Anti Padovanskom. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 5. novembra 2015. godine, donijela je odluku da se crkva sa župnim dvorom proglasi za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo (predsjedavajuća komisije). Nacionalni spomenik se sastoji od crkve, župne kuće i dvorišta.

Na zahtjev katoličkih vjernika i uz pomoć Tvornice sode u Lukavcu nadbiskup Josip Štadler je 1910. godine odobrio osnivanje župe u Lukavcu.[1] Do tada Lukavac je pripadao tuzlanskoj župi. Crkvu je projektovao Karlo Paržik 1928. godine u duhu neoromanizma. Karlo Paržik je bio jedan od najznačajnijih protagonista na arhitektonskoj sceni u Bosni i Hercegovini, tokom austrougarskog, ali i perioda između dva svjetska rata.

Stilski je najsličnija crkvi u Osovi iz 1926. godine, s naglaskom na kompoziciju volumena i motiv arkada ispod strehe s produženim trakama niz fasadu. Župni dvor projektovao je Florijan Strauss iz Tuzle, vlasnik firme koja je izvela građevinske radove. Radovi su završeni 1930. godine. Župna je kuća daleko manje spomeničke vrijednosti od crkve. Župa je 1932. godine promijenila patrona. Novi zaštitnik župe je sveti Anto Padovanski i po njemu je nazvana novoizgrađena crkva.

Crkva Sv. Ante Padovanskog u Lukavcu je primjereno održavana i u vrlo dobrom konstruktivnom stanju. Tokom 2017. god. putem transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa Federalnog ministarstva nauke kulture i sporta izvršena je izgradnja drenažnog sistema i obnova fasade.