Čamdžića kuća u Puračiću, historijska građevina

Čamdžića kuća u Puračiću prema tipologiji predstavlja „Starinsku seosku kuću u Bosni i Hercegovini“ i spada u red brvnara sa čardakom među rogovima, građenih na temeljima od kamena. Objekat ima veliku historijsku, ali i ambijentalnu vrijednost u okviru Čamdžića mahale u Puračiću. Ne postoje tačni podaci o vremenu nastanka Čamdžića kuće, međutim, ona sigurno potiče iz osmanskog perioda, a po svemu sudeći ista je u posjedu familije Čamdžić još od sredine 19. stoljeća.

Kuća je sagrađena na kamenim temeljima, odnosno četiri kamena na koje se oslanja drvena konstrukcija. Prostor između četiri temeljna kamena ispunjen je manjim kamenjem koje je vezano ilovačom i krečom. Na zapadnoj strani dominiraju velika drvena ulazna vrata, a na prozorima su dobro očuvani drveni demiri.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2016. godine, proglasila je Historijsku građevinu – Čamdžića kuća u Puračiću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.