Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prijave za turističku nagradu „Marco Polo 2020“

U okviru saradnje zemalja Centralno-istočne Evrope sa Kinom, tzv. Platforma 17+1, 2019. godine je ustanovljena nagrada za turizam “Marco Polo”.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u saradnji sa Centrom za turističku saradnju sa Kinom (TCC)  i kineskim partnerima objavljuje poziv za drugo dodjeljivanje nagrade za turizam “Marco Polo” (Turistička nagrada “Marco Polo 2020”). Nagrada će biti dodijeljena za orginalne turističke rute koje obuhvataju najmanje tri zemlje i turističke proizvode bazirane na istoriji, tradiciji i kulturi.

Zlatne, srebrne i bronzane medalje nagrade “Marco Polo” mogu osvojiti kineski ili turistički partneri  iz zemalja centralne i istočne Evrope CEE (turoperatori, turističke agencije, itd.), sa najboljim projektnim prijedlogom  koji obuhvata lokalnu historiju, tradiciju, kulturu, kao i posebno interesantnu turističku ponudu koja će obuhvatati najmanje tri CEE zemlje.

U prezentaciji sa prošlogodišnje dodjele nagrade Marco Polo (ispod teksta) možete vidjeti  pobjednike kao i nagrade koje slijede za prva tri mjesta.

Članovi Radne grupe, na sastanku održanom Budimpešti sredinom januara 2020. godine, definisali su smjernice, kriterije, obrazac za prijavu nagrade i pravila za prijavu nagrade, koje se mogu preuzeti ovdje.

Prijave za nagradu mogu se dostaviti od 01. marta do 31. maja 2020. godine.

Poslije perioda ocjenjivanja, od strane žirija, pobjednici će se znati u septembru 2020.godine.

Sve informacije o Tourism Award Marco Polo (TAMP) dostupne su na  na stranici http://www.ceenter-china.com/

Na vrh