Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer
Redbr.Naziv agencijeAdresaTelefon/faxE-mail ili web
1.GOLDEN TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Maršala Tita 2a-2b (avaz-robot centar)

75000 Tuzla, BiH

+387 35 249 220;

+387 35 249 221;

+387 35 249 222

+ 387 35 258 313;

fax: +387 35 249 223

Web: goldentours.ba

Email : goldentuzla@gmail.com;

goldentuzla@yahoo.com

2.KOMPAS

Putnička agencija

Tuzla

Zavnobih 13

75000 Tuzla,BiH

+387 35 252 144

+387 35 265 160

+387 61 146 805

Web: kompas.ba

e-mail: tuzla@kompas.ba

3.ELLE TRAVEL

Putnička agencija

Tuzla

Turalibegova 22

75000 Tuzla,BiH

+387 35 258 098

+ 387 35 258 099

Mob: 061 186 200

Web: elletravel.ba

e-mail: info@elletravel.ba
facebook: Elle Travel

4.LJALJIĆ TOURS

Putnička agencija

Čelić

Poslovnica Tuzla Hadžibakirbega Tuzlića 5 (Bankerova)

75000 Tuzla, BiH;

Sjedište firme:

Ekrema Agića 113

75246 Čelić BiH

Poslovnica Tuzla

+387 35 257 207;

Poslovnica Čelić

+387 35 660 228;

Poslovnica Vareš

+387 32 843 840;

Poslovnica Brčko

+387 49 591 314

www.facebook.com/ljaljic.turstuzla

e-mail: ljaljic-turs@hotmail.com

ljaljic_turs_tuzla@hotmail.com

ljaljicvares@hotmail.com

5.GRAND TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Lamela C-1 poslovni prostor 6,

Mehmedalije Maka Dizdara bb, 75000 Tuzla,BiH

+387 35 255 222

(Ferhadija 15, Sarajevo)

+387 33 440 111

+387 32 405 444

(Londža 88, Zenica)

Web: grandtours.ba

https://www.facebook.com/istrazitesvijet/

e-mail:

tuzla@grandtours.ba

6.IN TOUR

Putnička agencija

(Pastime doo Tuzla)

Tuzla

Franjevačka 22
75000 Tuzla
BiH
Tel/fax

+387 35 278 557;

+387 61 854 661

Gsm:
+ 387 61 854 661

Web:

www.intour.ba

e-mail:

intour@bih.net.ba

7.HIT TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Hadžibakirbega Tuzlića bb (Bankerova ulica bb)

75000 Tuzla, BiH

+387 35 258 311

+387 35 258 411

+387 61 067 067

+387 61 949 949

Web: hit-tours.ba

e-mail:

agencija@hit-tours.ba

8SUDEX BUS

Licencirani aktivni prevoznik

Vrsta licence: Linijski prevoz putnika

Gradačac

Huseina Kapetana Gradaščevića bb

76250 Gradačac, BiH

+387 35 819 768Web: www.sudex.ba

e-mail:

sudexbus@gmail.com

9.TRANS TURIST

Putnička agencija

Tuzla

Turalibegova 6, (korzo), 75000 Tuzla

BiH

+387 35 249 301

+387 35 249 300

Web:

www.transturist.com

e-mail:

transtur@bih.net.ba

transturist.turizam@gmail.com

10.HOLIDAY TRAVEL

Putnička agencija

Živinice

Oslobođenja 23.

75270 Živinice BiH

+387 61 292 162;

+387 61 736 360;

+387 61 844 151

+387 35 774 777

http://holidayzivinice.wixsite.com/

e-mail:

holidaytravelzivinice@gmail.com

www.facebook.com/holidayzivinice/

11.LOGCAP TRAVEL Putnička agencija

Živinice

25. Novembar bb 75270 Živinice BiH+387 35 773 465

+387 62 235 985

Web: logcaptravel.ba

e-mail:

info@logcaptravel.ba

12.TURBO START

Živinice

(Vrsta licence: Vanlinijski prevoz putnika)

Oslobođenja br.88

75270 Živinice BiH

Tel/fax

+387 35 773 901

+387 61 637 071

Web: www.turbostart.ba

e-mail: turbostart@hotmail.com

www.facebook.com/Putnička-agencija-Turbo-Start

13.AIR TOURS

Putnička turistička agencija

Tuzla

Poslovnica Tuzla

Turalibegova 48. (zgrada cipelići) 75000 Tuzla BiH;

Gornje Dubrave bb,(aerodrom) 75273 Živinice BiH

+387 35 277 677;

+387 35 302 400;

+387 61 201 564

Web:www.airtours.ba

e-mail: airtours@bih.net.ba

14.SUKI TURS

Putnička turistička agencija

Gradačac

Hadžiefendijina bb,

76250 Gradačac BiH

+387 35 819 808;

+387 61 733 515;

+387 61 331 345;

+387 61 957 967

Web: sukiturs.com

e-mail:

sukiturs@gmail.com

15.KALABRIA TOURS

Putnička agencija

Gračanica

25. Maja br .1

75320 Gračanica BiH

+387 35 703 891

+387 61 672 562

Web: kalabriaturs.com

e-mail: kalabriatours@bih.net.ba

16.LUKAVAC TRAVEL d.o.o. Putnička agencija

Lukavac

Trg slobode bb

(u Hotelu Lukavac)

75300 Lukavac BiH

ID broj: 4209935290008

Tel/fax

+387 35 557 450

Gsm

+387 61 318 474

Web: www.lukavactravel.ba

e-mail: info@lukavactravel.ba;

travel.doo@bih.net.ba

17.ELKE TOURS

Putnička turistička agencija

Lukavac

Poslovnica Lukavac:

Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac; BiH

Poslovnica Tuzla:

Slatina,Tržni centar Omega- II sprat

75000 Tuzla BiH

Poslovn.Lukavac:

+387 35 553 885;

+387 62 233 177;

+387 60 344 92 33

+387 61 645 356

Poslovnica Tuzla

+387 62 466 560;

+387 61 428 416

Web: www.elketours.ba

e-mail: elketours@yahoo.com

18.BIG SIM

Licencirani aktivni prevoznici

Vrsta licence: Linijski prevoz putnika

Žrtava Genocida Srebrenice br.29

75260 Kalesija BiH

Agecija Kalesija

+387 35 630 532

Mobilni tim Tuzla

+387 63 035 235;

+387 61 947 616;

+387 61 294 163;

+387 61 672 684

Web:

www.halilovic.tel

e-mail:

info@halilovic.tel

19.PARTNER TRAVEL

Putnička turistička agencija

Tuzla

Turalibegova 43,

75000 Tuzla, Tuzla Canton

BiH

ID broj: 4210166670003

+387 35 294 046Web: www.partnertravel.ba

e-mail:

info@partnertravel.ba

 

20.LARI INTERNATIONAL

Turistička agencija

Tuzla

Top of Form

Turalibegova 30.

75000 Tuzla,

Tuzla Canton

BiH

+387 35 279 052;

+387 35 971 300;

+387 60 345 4561

+387 63 470 933

Web:

www.lari-international.com

e-mail: lari-international@bih.net.ba

http://www.facebook.com/LARIINTERNATIONAL

21.BNS COMPANY

Putnička agencija

Srebrenik

211. Oslobodilačke brigade, 75350 Srebrenik, Tuzla Canton

BiH

+387 35 644 050

+387 61 830 960

+387 61 246 745

Web:bnscompany.ba

e-mail:

office@bnscompany.ba

www.facebook.com/bnscom

22.NEMARIS

Putnička agencija

Gračanica

22 Divizije br. 3,
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina
+387 35 702 388

Web:
www.nermaris.baE-Mail:
info@nermaris.ba
23.ROAD d.o.o.

Putnička agencija

Lukavac

ul. Industrijska Zona b.b.

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

+387(0)35/237-030 Finansijski sektor
+387(0)35/237-143 Saobraćajno tehnička služba
+387(0)35/556-113 PJ Lukavac (prodaja karata)fax. +387(0)35/237-068
Webstranica :  www.road.ba

E-Mail adresa : info@road.ba

 www.road.ba
 info@road.ba

 

 

LICENCIRANI AKTIVNI PREVOZNICI, VRSTA LICENCE: LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA

I VANLINIJSKI PREVOZ PUTNIKA

1.KIM

Prevoz putika u drumskom saobraćaju KIM D.O.O.

Doboj Istok

Klokotnica 49. 74206 Doboj Istok BiH+387 35 720 163;

+387 35 720 190;

+387 61 164 290;

e-mail: mrkanovickasim@yahoo.com
2.TERA TRANS

Tuzla

Prevoz putnika, za saobracaj, trgovinu i uslugu.

Mehmedalije Maka Dizdara B-11/59, PZC Stupine

Tuzla Canton

+387 35 279 160
+387 61 64 89 89
+387 62 460 978
+387 62 433 305+43 676 919 46 41 ; +43 664 302 62 19;
E-mail: tera_trans_tuzla@hotmail.com

www.facebook.com/pg/teratranstuzla/

3.MOD TOURS

Vanlinijski prevoz putnika

Banovići

Alije Izetbegovića br.23

75290 Banovići BiH

+387 61 287 845e-mail:

mod.tours.banovici@gmail.com

4.BUKAL TRANS

Putnička agencija

Preduzeće koje se bavi prevozom putnika i robe u zemlji i inozemstvu

Sarajevska bb

76250 Gradačac

Bosna i Hercegovina

 

+387 35 817 798

+387 61 272 343

E-mail: bukaltrans@gmail.com

https://www.facebook.com/bukaltrans.doo

5.MEDEX TURS doo

Linijski i vanlinijski saobraćaj

Goli Brijeg 53
75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 61 103-442
+387 61 152-088
+387 61 743-185
WEB: www.medex-turs.ba
6.BIG-SIM

Kalesija

Redovne bus linije iz evrope za BiH

Ul. Zrtava Genocida u Srebrenici 29.
Kalesija
75260 Tuzla Canon
Agecija Kalesija

+387 35 630 532

Mobilni tim Tuzla

+387 63 035 235;

+387 61 947 616;

+387 61 294 163;

+387 61 672 684

Web:

www.halilovic.tel

e-mail:

info@halilovic.tel

7.BUNDAVICA

TUZLA

 

Ul. Fadila Jahića Španca 89

75000 Tuzla

BiH Tel.:+ 387 35 361 020(24h)

BiH T/F.: +387 35 361 021

BiH Tel.:+ 387 35 361 022
BiH Mob.: +387 61 682 994

BiH Mob.: +387 62 278 000

Austrija: +43 664 33 00 813

Austrija: +43 664 53 37 651
Austrija: +43 664 52 89 553
Švedska: +46 73 588 94 50

Švedska: +46 70 713 94 50
Slovenija: +386 40 276 376

www.bundavica.com.ba

8.ELKETOURS

LUKAVAC

Lukavac, Branilaca Bosne bb, BiH

Tuzla, Slatina, Tržni centar Omega – II sprat

tel/fax: 035 553 885

telefoni: 062 233 177, 060 344 92 33, 061 645 356

telefoni: 062 466 560, 061 428 41

http://elketours.ba/
9.FORUM d.o.o.

DOBOJ ISTOK

Klokotnica bb, Doboj Istok 74207 BiHtel: +387 35 720 190

+387 35 720 163

10.HAZRE TOURS

SREBRENIK

21 Srebreničke brigade bb, Srebrenik, BiH+387 35 645 053,  +387 62 384 484,  +387 35 644 155Web: www.hazretours.ba

E-mail:

hazretoursagencija@gmail.com

11.LINER BUS doo

SREBRENIK

Podorašje II bb
Srebrenik, BiH
Tel: +387 61 334 322

+387 61 100 163,

https://bs-ba.facebook.com/linerbus.putnickaagencija
12.LITVATRANS

BANOVIĆI

Branilaca Banovića 55, Banovići , BiH Centrala

+387 35 876 830

https://bs-ba.facebook.com/litvatrans
13.LJALJIĆ-TURS

ČELIĆ

Ekrema Agića 113
75246 Čelić
BiH
+387 35 660 228
Fax
+387 35 660 228
Mob
+387 61 168 533
E-Mail
ljaljic-turs@hotmail.com
Web
http://www.ljaljicturs.com
14.MEGATURS

TUZLA

Š. Zahirovića 2, Tuzla+387 35 253 261

+387 61 146 889

15.OBOLS-TRADE

TEOČAK

za vanjski i unutrašnji promet

Uzanovići,  75414 Teočak,  Bosna i HercegovinaTel/Fax:

+387 35 755 098
GSM:

+387 61 735 198
+387 61 635 222 (Muharem)

WEB: http://www.obols.ba/
E-mail:     obolsteocak@hotmail.com
obolsteocak@gmail.com
16.OCEANIC doo

TUZLA

15. Maja,Tržni centar Sjenjak, I sprat lokal br.27

Tuzla
BiH

Tel. +387 61 885 448

– Banovići –

Tel  +387 61 844 151

http://oceanictuzla.wixsite.com/

E-mail: oceanic_tz@hotmail.com

E-mail: oceanictuzla@gmail.com

17.PEPEX BUS

TUZLA

UL.Zvonka Cerića 18 A Tuzla

BiH

+387 62-143-911

+387 35 396 044

18.ROAD

LUKAVAC

ul. Industrijska Zona b.b.,
75300 Lukavac,
BiH
+387 35 237 030

+387 35 556 113

http://www.road.ba/

info@road.ba

19.RAMO-REISEN

TUZLA

Mehmedalije Maka Dizdara br. 62; Stupine B8 Tuzla, BiH+0387 35 280 394

+387 35 398 039

+387 61 892 996

E-mail: ramo-reisen@hotmail.com

https://www.facebook.com/pg/Ramo-Reisen-DOO

20.SUDEX-BUS

GRADAČAC

Huseina Kapetana Gradaščevića bb

76250 Gradačac, BiH

+387 35 819 768Web: www.sudex.ba

e-mail:

sudexbus@gmail.com

21.SUKI TURS

GRADAČAC

Hadžiefendijina bb,

76250 Gradačac BiH

+387 35 819 808;

+387 61 733 515;

+387 61 331 345;

+387 61 957 967

Web: sukiturs.com

e-mail:

sukiturs@gmail.com

22.TALIJA doo

TUZLA

Goste Lazarevica 24 Slavinovici

Tuzla

+387 35 277 023

+387 35 256 347

E-mail: talijatuzla@yahoo.com

https://www.facebook.com/talijatuzla

23.TRANSTURIST dd

TUZLA

Bosne srebrene 60
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
informacije o redu vožnje
tel.: +387 35 280-406
rezervacije
tel.: +387 35 320-320, 280-738tel.: +387 35 249-301
fax.: +387 35 249-300
Autobusna stanica Tuzla
email: rezervacije@transturist.baTuristička agencija Trans Turist
email: turizam@transturist.ba
24.ZENO TOURS doo

SAPNA

Sapna bb
75411 Sapna
tel.:+387 61 155 545

+387 35 597 452+387 61 810 306

25.ČEKTALO-PROMET

SAPNA

Sapna
Vitinica bb
75411 Vitinica BiH
Tel : +387 35 597 599

+387 61 738 519

+387 61 562 673

E-mail: cektalo@live.com

Licencirani aktivni prevoznici, Vrsta licence – Vanlinijski prevoz putnika

Red. brojNAZIVID BROJADRESAKONTAKT
1.ADE BUS

SREBRENIK

ul. Maršala Tita

Srebrenik

+387 61 560 623 +387 61 103 832 +387 35 645 979www.facebook.com/Adebussrebrenik

E-mail: ade.bus@outlook.com

2.BJELJEVAC-TOURS

KALESIJA

Ul. Senada Hodžića-Mehdina bb Kalesija, BiH+387 35 631 976,

+387 35 631 489

3.BUKAL – TRANS

GRADAČAC

Sarajevska bb 76250 Gradačac BiH+387 61 658 476http://bukaltrans.blogspot.ba/

E-mail: bukaltrans@gmail.com

4.TRAVEL INTERSTAR

TUZLA

Mirze Hadzimehmedovića 16/60 Donja Tuzla, BiH+387 61 721 550

+387 35 282 544

+387 61 721 550

www.facebook.com/Doo-Travel-Interstar-Tuzla
5.TURBO START

ŽIVINICE

Oslobođenja br.88
75 270 Živinice
Bosna i Hercegovina
+387 35 773 901

+387 61 637 071

Web: www.turbostart.ba

E-mail: turbostart@hotmail.com

Back to top