Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Međunarodna galerija portreta

Međunarodna galerija portreta, datira od 1964 godine, predstavlja razonodu u danima provedenom na ulicama Tuzle, na planimama i jezerima u okolini. U Galeriji se nalaze kolekcije 19. i 20. stoljeća, savremenih portret umjetnika. U sklopu Medunarodne galerije portreta je i galerija lsmet Mujezinović ustanovljena je 2. decembra 1982. godine, obuhvata crteže, ahvarele, grafike i slike ovog umjetnika nastalih u periodu od 1925. godine. Osim djela lsmeta Mujezinovića tu su i djela drugih istaknutih Tuzlanshih umjetnika kao sto su Adela Behr Vuković prva Bosanskohercegovačaka akademska slikarica, Jamesa Nairn Pinto jedan od vodećih američko-meksičkih muralista, najveca kolekcija Titovih portreta poznatih poznatih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije te internacionalna zbirka portreta INTERBIFEP.

Slavka Mičića 13

Back to top