Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hotel Tuzla

Hotel ima 12 spratova od čega su prva tri sprata u cijelosti renovirana. Hotel raspolaže sa renoviranim sobama de luxe kategorije i nerenoviranim sobama standard kategorije. Soba de luxe kategorije ima 51 od kojih 8 apartmana, sobe su sa francuskim ležajem. Sve sobe su savremeno opremljene sa svim potrebnim sadržajima i tehnikom. Više od 170 standard soba nalaze se na gornjim spratovima hotela Tuzla. U sklopu hotela je i bazen dužine 25 metara sa snek barom, saunom i prostorijama za vježbanje. Osim par restorana, velike kristalne dvorane, par manjih konferencijskih sala i diskoteke, u hotelu obitava i teatar Kabare koji u sklopu svog repertoara ugošćuje mnoge strane i domeće glumce i glumačke trupe.

Zavnobih 13

Back to top