Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hotel Dom penzionera

Hotel Dom pezionera pruža usluge smještaja, ishrane, zdravstvene njege i higijene za starije osobe, a u posebnom odjelu i hotelske usluge za komercijalne goste.

Naša misija je osigurati osobama treće životne dobi dostojanstvenu i sigurnu, sadržajima bogatu, starost, u ugodnom ambijentu Doma. O zdravlju naših korisnika i zadovoljenju njihovih životnih potreba brine stručno osoblje nadahnuto načelima humanosti i predanosti. Da su usluge na najvišem nivou svjedoči i certifikat BAS EN ISO 9001:2015 o standardu kvaliteta. Provodimo i HACCP sistem kojim se preventivno osigurava bezbijednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje.

Kvalitetne usluge pružaju se  i u odjelu za komercijalne goste. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe u rangu hotela sa dvije zvjezdice, kao i druge ugostiteljske usluge. Hotel raspolaže i sa salama pogodnim za različite sadržaje. Prednost predstavlja i njegova lokacija u centru grada,  te vlastiti i obezbijeđen, besplatan parking.

Filipa Kljajića br.22

Back to top