Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Galerija Ismet Mujezinović

Kao grana Međunarodne galerije portreta, ova galerija kao što se može pretpostaviti posvećena je poznatom tuzlanskom slikaru lsmetu Mujezinović i nalazi se u njegovom ateljeu. Osnovana je 1982 godine, danas ugošćuje mnoge  umjetnike iz cijeloga svijeta te na taj način obogaćuje kulturnu scenu Tuzle.

Klosterska 19

Back to top