Galerija Ismet Mujezinović

Kao grana Međunarodne galerije portreta, ova galerija kao što se može pretpostaviti posvećena je poznatom tuzlanskom slikaru lsmetu Mujezinović i nalazi se u njegovom ateljeu. Osnovana je 1982 godine, danas ugošćuje mnoge  umjetnike iz cijeloga svijeta te na taj način obogaćuje kulturnu scenu Tuzle.

Kontakt