Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Arheološki park neolitskog sojeničkog naselja

Unutar kompleksa Panonskog jezera u Tuzli, u ljeto 2006. godine izgrađen i otvoren je prvi Arheološki park neolitskog sojeničkog naselja u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi.

Arheološki park predstavlja rekonstrukciju dijela neolitskog sojeničkog naselja otkrivenog u Tuzli. Park je muzej na otvorenom smješten je u jugoistočnom dijelu kompleksa Panonskog jezera oslonjen na brežuljkasto uzvišenje uz obalu Panonskog jezera koji ima za cilj da posjetiocima predstavi dio arheološke i historijske prošlosti grada Tuzle, kao i način života, kako materijalnog tako i duhovnog, a posebno prvu proizvodnju soli u neolitskom dobu.

Prilog pretpostavci da je neolitski stanovnik ekspolatisao slane izvore su i pronađeni fragmenti keramičkih posuda grube frakture koje su po mišljenju tadašnjih vrhunskih arheologa služile za isoljavanje slane vode. Rekonstruisane su dvije posude od kojih je jedna datirana u vrijeme 3.500 godina prije nove ere, a druga u 5.000 godina prije nove ere. Dakle, od neolita do danas, ljudi na prostoru sadašnje Tuzle proizvode so.

Arheološki park zamišljen je kao jedinstven objekat, a čini ga:
• podnica polukružno savijena oko brežuljkastog uzvišenja,
• zaravnjeni dio brežuljka uređen kao centralni plato na kojem su postavljeni totem, replika glinene peći, stan za tkanje i sl.,
• 5 nastambi karakterističnih oblika i dimenzija,
• sa centralnom podnicom drvenim mostićima povezane su dvije manje podnice sa još 4 nastambe.

Back to top