Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  

Turističke agencije i organizacije

Turističko Informativni Centar Tuzla 

Soni trg broj 6.

20.12.2016.

PUTNIČKE-TURISTIČKE AGENCIJE NA TUZLANSKOM KANTONU
 

Naziv agencije Adresa Telefon/fax Internet

PUTNIK doo

Turisticka agencija

Hotel Tuzla, Muharema Fiska Fizovića br.15

Poslovna zgrada na Korzou; Đorđa Mihajlovića BB

+387 35 252 540; +387 35 266 200

+ 387 35 250 223

Tel: +387 35 364 050

Fax:+387 35 364 051

Mob:061/180-079, 063899-671

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

+387 (0) 61 316 499

GOLDEN TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Maršala Tita 2a-2b (avaz-robot centar)

75000 Tuzla, BiH

+387 35 249 220;

+387 35 249 221;

+387 35 249 222

+ 387 35 258 313;

fax: +387 35 249 223

Web: goldentours.ba

Email : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;

 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

KOMPAS

Putnička agencija

Tuzla

Zavnobih  13

75000 Tuzla,BiH

+387 35 252 144

+387 35 265 160

+387 61 146 805

Web: kompas.ba

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ELLE TRAVEL

Putnička agencija

Tuzla

Turalibegova 22

75000 Tuzla,BiH

+387 35 258 098

+ 387 35 258 099

Web: elletravel.ba

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
facebook: Elle Travel
 

LJALJIĆ TOURS

Putnička agencija

Čelić

Poslovnica Tuzla Hadžibakirbega Tuzlića 5 (Bankerova)

75000 Tuzla, BiH;

Sjedište firme:

Ekrema Agića 113

75246 Čelić BiH

Poslovnica Tuzla

+387 35 257 207;

Poslovnica Čelić

+387 35 660 228;

Poslovnica Vareš

+387 32 843 840;

Poslovnica Brčko

+387 49 591 314

www.facebook.com/ljaljic.turstuzla

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

GRAND TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Lamela C-1 poslovni prostor 6,

Mehmedalije Maka Dizdara bb, 75000 Tuzla,BiH

+387 35 255 222

 (Ferhadija 15, Sarajevo)

+387 33 440 111

+387 32 405 444

(Londža 88, Zenica)

Web: grandtours.ba

https://www.facebook.com/istrazitesvijet/

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

IN TOUR

Putnička agencija

(Pastime doo Tuzla)

Tuzla

Franjevačka 22
75000 Tuzla
BiH

Tel/fax

+387 35 278 557;

+387 61 854 661

Gsm:
+ 387 61 854 661

Web:

www.intour.ba

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

HIT TOURS

Putnička agencija

Tuzla

Hadžibakirbega Tuzlića bb (Bankerova ulica bb)

75000 Tuzla, BiH

+387 35 258 311

+387 35 258 411

+387 61 067 067

+387 61 949 949

Web: hit-tours.ba

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SUDEX BUS

Licencirani aktivni prevoznik

Vrsta licence: Linijski prevoz putnika

Gradačac

Huseina Kapetana Gradaščevića bb

76250 Gradačac, BiH

+387 35 819 768

Web: www.sudex.ba

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

TRANS TURIST

Putnička agencija

Tuzla

Turalibegova 6, (korzo), 75000 Tuzla

BiH

+387 35 249 301

+387 35 249 300

Web:

www.transturist.com

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

HOLIDAY TRAVEL

Putnička agencija

Živinice

Oslobođenja 23.

75270 Živinice BiH

+387 61 292 162;

+387 61 736 360;

+387 61 844 151

+387 35 774 777

+387 62 920 313

http://holidayzivinice.wixsite.com/

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

www.facebook.com/holidayzivinice/

LOGCAP TRAVEL

Putnička agencija

Živinice

25. Novembar bb 75270 Živinice BiH

+387 35 773 465

+387 62 235 985

Web: logcaptravel.ba

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

TURBO START

Živinice

(Vrsta licence: Vanlinijski prevoz putnika)

Oslobođenja br.88

75270 Živinice BiH

Tel/fax

+387 35 773 901

+387 61 637 071

Web: www.turbostart.ba

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

www.facebook.com/Putnička-agencija-Turbo-Start

AIR TOURS

Putnička turistička agencija

Tuzla

Poslovnica Tuzla

Turalibegova 48. (zgrada cipelići) 75000 Tuzla BiH;

Gornje Dubrave bb,(aerodrom) 75273 Živinice BiH

+387 35 277 677;

+387 35 302 400;

+387 61 201 564

Web:www.airtours.ba

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

SUKI TURS

Putnička turistička agencija

Gradačac

Hadžiefendijina bb,

76250 Gradačac BiH

ID broj 4209334610005, 

PDV 209334610005,

+387 35 819 808;

+387 61 733 515;

+387 61 331 345;

+387 61 957 967

Web: sukiturs.com

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

KALABRIA TOURS

Putnička agencija

Gračanica

25. Maja br .1

75320 Gračanica BiH

+387 35 703 891

+387 61 672 562

Web:  kalabriaturs.com

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

LUKAVAC TRAVEL

d.o.o. Putnička agencija

Lukavac

Trg slobode bb

(u Hotelu Lukavac)

75300 Lukavac BiH

ID broj: 4209935290008

Tel/fax

+387 35 557 450

Gsm

+387 61 318 474

Web: www.lukavactravel.ba

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ELKE TOURS

Putnička turistička agencija

Lukavac

Poslovnica Lukavac:

Branilaca Bosne bb, 75300 Lukavac; BiH

Poslovnica Tuzla:

Slatina,Tržni centar Omega- II sprat

75000 Tuzla BiH

Poslovn.Lukavac:

+387 35 553 885;

+387 62 233 177;

+387 60 344 92 33

+387 61 645 356

Poslovnica Tuzla

+387 62 466 560;

+387 61 428 416

Web: www.elketours.ba

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

BIG SIM

Licencirani aktivni prevoznici

Vrsta licence: Linijski prevoz putnika

ID 4209440720006

Žrtava Genocida  Srebrenice br.29

75260 Kalesija BiH

Agecija Kalesija

+387 35 630 532

Mobilni tim Tuzla

+387 63 035 235;

+387 61 947 616;

+387 61 294 163;

+387 61 672 684

Web:

www.halilovic.tel

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

PARTNER TRAVEL

Putnička turistička agencija

Tuzla

Turalibegova 43,

75000 Tuzla, Tuzla Canton

BiH

ID broj: 4210166670003

+387 35 294 046

Web: www.partnertravel.ba

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

LARI  INTERNATIONAL

Turistička agencija

Tuzla

Turalibegova 30.

75000 Tuzla,

 Tuzla Canton

 BiH

+387 35 279 052;

+387 35 971 300;

+387 60 345 4561

+387 63 470 933

Web:

www.lari-international.com

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

http://www.facebook.com/LARIINTERNATIONAL

BNS COMPANY

Putnička agencija

Srebernik

211. Oslobodilačke brigade, 75350 Srebrenik, Tuzla Canton

BiH

+387 35 644 050

+387 61 830 960

+387 61 246 745

Web:bnscompany.ba

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

www.facebook.com/bnscom

NEMARIS

Putnička agencija

Gračanica

22 Divizije br. 3,

75320 Gračanica

Bosna i Hercegovina

+387 35 702 388

 Web:
www.nermaris.ba

E-Mail:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ROAD d.o.o.

Putnička agencija

Lukavac

ul. Industrijska Zona b.b.

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

+387(0)35/237-030 Finansijski sektor

+387(0)35/237-143 Saobraćajno tehnička služba

 

+387(0)35/556-113 PJ Lukavac (prodaja karata)fax. +387(0)35/237-068

AGENCIJA JUST GO TRAVEL ŽIVINICE

ul. 25. Novembra broj 133 Živinice

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – Petak od 09:00h do 17:00h
Subota od 12:00h do 17:00h
Nedjelja neradna

tel: 00387 35 951 804;

fax:00387 35 951 804;

mob:00387 61 630 619

WEB: www.just-go-travel.ba

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

GLORY TRAVEL

Tuzla  (u likvidaciji)

15 Maja Bb Trzni Centar Sjenjak 1. Sprat Lokal 27 

Tuzla Canton 
75000

+387 35/277-025 +387 61/248-027

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

https://www.facebook.com/Glory-Travel-Tuzla-1516199002015107

FAKTUM

Putnička agencija

Armije BiH, bb Solina, 75000 Tuzla, Tuzla Canton,

BiH

+387 35 268 777

+387 62 461 745

+387 61 844 151

 Banovići

+387 61 844 151

http://faktumtuzla.wixsite.com/faktum/pitanja

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

www.facebook.com/Putnicka-Agencija-doo-F-A-K-T-U-M

 

Vrijeme u Tuzli

Mostly Cloudy

-7°C

Tuzla

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 11.27 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow 0°C -9°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 0°C -5°C

Zadnje vijesti