Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  

Općine TK

Gradačac

8623 puta
Gradačac se nalazi na obalama rječice Gradašnice, između obronaka planina Majevice i Trebave, na prosječnoj nadmorskoj visini od 129 metara. Prema popisu iz 1991 god na području općine živjelo je 56. 378 stanovnika .Općina Gradačac zauzima površinu od 240 km2. Gradačac se kao župa prvi puta spominje 1302 godine , a naselje Gradac 1465 godine. Od početka osamnaestog stoljeća bio je značajna točka u odbrani sjevernih granica Otomanskog carstva. Od 1710 godine bio je i sjedište kapetanije. U historiji ovog mjesta najznačajniju su ulogu igrali kapetani iz porodice Gradašćevića, a naročito Husejin-kapetan, «Zmaj od Bosne». Iz tog perioda potiču značajni kulturno historijski spomenici ; Gradina sa kulom (koju su između 1756 i 1821. godine izgradili Gradašćevići) , džamija Husejnija, koju je podigao Husejin-kapetan 1875 godine , kamena sahat kula. Najstarija sačuvana građevina je Sviračka džamija , obnovljena 1875 godine. U Gradačcu je i jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini , osnovana 1839 godine, umjetnička i muzejska zbirka ove biblioteke svjedoči o burnoj historiji Gradačca.   Područje Gradačca je poznat voćarki kraj. Od 1969 godine u njemu se održava turističko-privredna manifestacija «Sajam šljive». Na izvorištima termalnih voda , kojima obiluje područje Gradčca , izgrađeno je banjsko-lječilišni kompleks «Ilidža». Vještačka jezera Hazna i Vidara pružaju idealne uslove za razvoj turizma.
View the embedded image gallery online at:
https://tourism-tk.ba/index.php/opcine-tk#sigProGalleria155c7cb92f

Kalesija

6577 puta
Kalesija se nalazi u gornjem dijelu Sprečkog polja , na putu Tuzla – Zvornik. Nadmorska visina je 260 metara. Općina kalesija je popisu iz 1991 godine imala 41. 795 stanovnika. Prema arheološkim istraživanjima , Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije, koji potiču iz bronzanog i željeznog doba. Na ovim prostorima su živjela ilirska plemena , a vjeruje se da naziv Kalesija potiče od imena islamiziranog plemena hazarskog Halisije. Na području općine Kalesija sačuvano je više nekropola stećaka i nadgrobnika. Najinteresantniji kulturno historijski spomenik je Atik-džamija stara preko 300 godina. Općina Kalesija je bogata poljoprivrednim zemljištem u dolini rijeke Spreče i na obroncima planina Majevice i Javornika. Rijeka Spreča, Gribaja i Dubnica imaju uvjete za razvoj ribolova, a šira teritorija Kalesije raspolaže lovnim terenima na nisku i visoku divljač.
View the embedded image gallery online at:
https://tourism-tk.ba/index.php/opcine-tk#sigProGalleria2ca78bd736

Kladanj

6457 puta
Na području općine Kladanj poznate su turističke destinacije koje domaćim i stranim turistima pružaju priliku da osjete dah prirode za vrijeme boravka u prelijepom prirodnom okruženju. Svojom ljepotom i zdravim prirodnim okolišem u prevom redu se ističu izletišta Bebrava i Muška voda. Zbog veoma povoljne planinske klime i četinarskih šuma Kladanj je proglašen za vazdušnu banju, pa je u periodu austro-ugarske vladavine izgrađena bolnica za grudne bolesti. Međutim, u široj javnosti najpoznatija je "Muška voda" - hotelski kompleks "Muška voda" i izvor "Muške vode". U sklopu hotela nalazi se brana, sportski poligon i stadion, što ga čini povoljnim za pripreme sportskih ekipa Što se tiče same vode, izvoru mineralne vode u blizini Kladnja, koji je u XVII stoljeću znameniti turski putopisac Evlija Ćelebija nazvao „Izvorom mladosti" ili „Muškom vodom", pripisuju se ljekovita svojstva prvenstveno u smislu jačanja fizičke sposobnosti, naročito muškaraca. Još od 1968. godine sprovode se brojne naučne analize, kod nas i inozemstvu, koje potvrđuju višestruku ljekovitost kladanjske mineralne vode: pozitivno djeluje na smanjenje krvnog pritiska i šećera u krvi, na brže izlučivanje vode i regeneraciju crijevnog i želučnog trakta, poboljšava cirkulaciju krvi, jača vitalnost organizmu i uravnotežuje neurovegetativni sistem. Nova radost za žensku populaciju je da će se "Muška voda", koja je flaširana između 1968. O 1992. (u bivšoj Jugoslaviji kladanjska Muška voda ili kako su je tada zvali "seksi vaser" bila nadaleko poznata, flaširana se izvozila i u Ameriku), ponovo će se naći na tržištu, obirom da je preduzeće Muška voda iz Kladnja dobilo koncesiju nad izvorištem za narednih 30 godina. Konkretnije, to znači povratak "seksi vasera" na tržište Bosne i Hercegovine i regiona. Video isječak koji nudimo u prilogu, a preuzet je iz dokumentarne serije "SFRJ za početnike" priča samo dio priče o Kladnju – o "Muškoj vodi", moderni pogled na slike iz bliske prošlosti.  
View the embedded image gallery online at:
https://tourism-tk.ba/index.php/opcine-tk#sigProGalleria2cd12fa5b0

Banovići

4575 puta
Općina Banovići se nalazi na obroncima planine Konjuh. Gradsko naselje Banovići izgrađeno je na obalama rijeke Litve, na prosječnoj nadmorskoj visini od 332 m. Općina se prostire na 185 km2. Prema popisu iz 1991 godine u općini je živjelo 26. 507 stanovnika. Prema procjenama na području općine Banovići danas živi cca 29. 000 stanovnika. Najstarije poznato naselje na ovim prostorima je pronađeno na brdu Gradina i ono prema ostacima materijalne kulture , datira iz prahistorije. Porijeklo imena centralnog naselja otkriva stećak u Banović selu koji pored ornamentike i uklesanog ljiljana , sadrži i natpis bosančicom. Osim u Banovićima koji su pripadali župi Dramešin, pronađeno je više nekropola stećaka Stražba, Draganja i Treštenica. Pod ovim imenom župa i naselje se spominju i u turskim izvorima . Ovo ime župe zadržalo se do devetnaestog vijeka. Općina Banovići ima povoljne uslove za razvoj lovnog turizma na obroncima planine Konjuh i ribolovnog na više planinskih rječica ; Oskova, Krabanja, Zlača i Studešnica. Planinski motel «Zlaća» , udaljen 12 km. od centa Banovića je jedan od najboljih planinsko rekreativnih centara Tuzlanskog kantona. Planinska kućica «Zobik» je poznata svim ljubiteljima prirode širom Bosne i Hercegovine. U selu Pribitkovići nalazi se interesantan pećinski kompleks «Borovac» bogat pećinskim nakitom.  
View the embedded image gallery online at:
https://tourism-tk.ba/index.php/opcine-tk#sigProGalleriaeb920b3681

Čelić

4070 puta
Čelić se , kao centralno naselje istoimene općine , nalazi na sjeverozapadnim obroncima planine Majevice, na nadmorskoj visini 140 do 350 metara. Općina je osnovana 1993 godine, obuhvata površinu od 140 km2, na kojoj živi 15. 000 stanovnika. Najstariji ostaci materijalne kulture na ovom području potiču iz neolita o čemu svjedoče tragovi naselja na lokalitetu Varoš kod Koraja. Iz srednjeg vijeka potiču nekropole stećaka , a iz osmanskog perioda tri džamije. Ratarstvo, voćarstvo i stčarstvo karakteristika su ovoga kraja. «Dani jagodičastog voća» su već tradicionalna manifestacija , koja simbolično definira Čelić i njegovu okolinu. Zbog ljepote obronaka Majevice , Čelić ima značajne potencijale za razvoj lovnog turizma.  
View the embedded image gallery online at:
https://tourism-tk.ba/index.php/opcine-tk#sigProGalleria9d23149158

Doboj Istok

3666 puta
Doboj-istok se nalazi u dolinirijeke Spreče, blizu njenog ušća u rijeku Bosnu. Okružuju ga planine Ozren i Trebava, a kroz naselja koja čine ovu općinu prolazi magistralni put Tuzla – Doboj. Prosječna nadmorska visina općine je 144 metra. Po procjenama na području općine Doboj-istok danas živi oko 10. 000 stanovnika, na površini od 41 km2. Ostaci materijalne kulture, stećci i nišani, govore da je ovaj prostor bio naseljen i u srednjem vijeku. U historijskim dokumentima Brijesnica i Klokotnica pominju se 1528 godine. Područje današnje općine Doboj-istok se nalazi na željezničkoj i drumskoj komunikaciji Doboj – Tuzla. Poljoprivreda i voćarstvo su danas osnova budućeg razvoja ovoga prostora. Proizvodi zdrave hrane iz «Vegafruita» već su našli svoje kupce širom Europe i SAD.  
View the embedded image gallery online at:
https://tourism-tk.ba/index.php/opcine-tk#sigProGalleria640bfa8564

Gračanica

6242 puta
Gračanica se nalazi u donjem toku rijeke Spreče na magistralnom putu Tuzla – Doboj. Prosječna nadmorska visina je oko 190 metara. Na području općine Gračanica po popisu iz 1991 godine živjelo je 59. 050 stanovnika. Naselje Gračanica , u blizini srednjevjekovnog utvrđenog grada Sokola, imalo je u srednjem vijeku značajnu ulogu, naročito u osmanskom periodu, kada je bilo sjedište kadiluka. Za austrougarske uprave Gračanica postaje značajno trgovinsko i zanatsko sjedište, kojemu gravitiraju naselja na Ozrenu, Trbavi i u dolini rijeke Spreče. Među značajnijim historijskim spomenicima su pored grada Sokola (1426) Ahmed-pašina ili Bijela džamijaiz 1595 godine, sahat kula iz istog perioda, medresa iz devetnaestog vijeka. Na području Gračanice odavno su otkriveni bogati izvori termomineralne  vode, koji se koriste u zdravstvenom turizmu.Osim ljepote same Gračanice i dobrote njenih žitelja ovaj kraj obiluje brojnim prirodnim ljepotama  
View the embedded image gallery online at:
https://tourism-tk.ba/index.php/opcine-tk#sigProGalleria4b0d872b04

Tuzla

3642 puta
Površina općine Tuzla 30235 ha ili 303 km². Nadmorska visina 231 m/nm. Tuzla je sa sjeverozapada okružena planinskim vijencem Majevica (Medvednik 843 m²), sa jugozapada planinama Ozren, Konjuh i Javornik. Područje Tuzle svrstava se u periopanansku oblast tj. kontaktnu zonu Dinarida Panonske nizije. Kotlinasto područje nalazi se na južnoj strani grebena Majevice i odvojenog grebena prema Obodnici. Sastoji se pretežno od dugih poprečnih potočnih dolina i kosa koje se završavaju u dolini rijeke Jale. Teren je blago nagnut prema jugu. Susjedne općine Tuzli su sa sjeverne i sjeveroistočne strane Srebrenik i Lopare, sa jugoistočne Kalesija, sa južne Živinice i sa zapadne Lukavac. Osnovnu mrežu vodotoka čini rijeka Jala sa svojim pritokama, od kojih su najveće Solina i Joševica, te Požarnička rijeka, Grabov i Mramorski potok. Jala izvire na području Majevice, na lokalitetu ravni liještak, na nadmorskoj visini od 700 m. Ukupna dužina glavnog toka od izvorišta do ušća u Spreču iznosi 37 km. Šire tuzlansko područje većim dijelom je izgrađeno od geološki mlađih sedimenata (neogen), značajnih s ekonomskog stanovišta (ugalj, kamena so, kvarcni pijesak i dr). Nastanak tuzlanskog bazena vezan je za više faza koje su se smjenjivale nakon mezozoika, a koje su za posljedicu imale stvaranje različitih uvjeta taloženja. U sadejstvu sa polioklimatskim karakteristikama nastale su raznolike i specifične sedimentne tvorevine. Tuzla ima odlike umjereno kontinentalne klime. Određene specifičnosti izazvane su lokalnim reljefom, općim položajem u odnosu na dominantne regije u okolini (bosanski planinski centralni masiv s jedne, i Panonska nizija s druge strane), vazdušnim strujanjima tropskih i polarnih vazdušnih masa i ciklonskim aktivnostima. Generalne odlike klime odnose se na jasnu iz izraženost sva četiri godišnja doba, relativnu vlažnost i oblačnost, na maksimum padavina u toplijem dijelu godine, i minimum krajem zime. Srednja godišnja temperatura u posljednjih pola vijeka je 10,1 stepen C. Najhladniji mjesec je januar sa prosječnom…

Vrijeme u Tuzli

Mostly Cloudy

-7°C

Tuzla

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 11.27 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow 0°C -9°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 0°C -5°C

Zadnje vijesti