Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  

O Tuzlanskom kantonu

Geografski položaj - Tuzlanski kanton nalazi se između 44. i 45 stepena sjeverne geografske širine, odnosno 18. i 19. stepena   istočne geografske dužine. Smješten je u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Zahvata 5,3 % površine Bosne i Hecegovine, odnosno 10,5 % Fedracije BIH. Obuhvata 13 općina ; Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice. Administrativno, privredno i kulturno sjedište Kantona je Tuzla koja spada među 4 najveća grada u Bosni i Hercegovini. Orografija - Tuzlanski kanton karakteriše izrazito planinsko područje ( Konjuh, Javornik, Ozren ) na jugu, prostrane riječne doline Spreče i Tinje u centralnom dijelu te masivi Skipovca, Trebave i Majevice koji se pružaju pravcem sjeverozapad – jugoistok i blago zatalasano brežuljkasto područje na sjeveru. Nadmorska visina se kreće od 150 m na sjeveru do 1328 m (Konjuh) na jugu. Površina - Tuzlanski kanton zahvata 2730 km2 što čini 5,3 % ukupne površine BIH, odnosno 10,5 % površine Federacije BIH. Stanovništvo - Na području Kantona živi 553. 573 stanovnika. U stanovništvu BIH , Tuzlanski kanton učestvuje sa 14,82 %, a u stanovništvu FBIH 21,5 %. Tuzlanski kanton je najnaseljenije područje u Bosni i Hercegovini . Gustina naseljenosti je 195 stanovnika / km2. (U BIH gustina naseljenosti iznosi 70 stanovnika/km2, a u Fbih 91 stanovnik/km2). U nacionalnoj strukturi stanovništva su najbrojniji Bošnjaci, a zatim Srbi, Hrvati i ostali. Klima - Područje Tuzlanskog kantona ima umjerenokontinentalnu klimu sa jasno izraženim godišnjim dobima , prosječnim količinama padavina oko 908,6 l/m, vlažnošću vazduha 79 % i srednjom godišnjom temperaturom oko 10,1 stepena C. Najtopliji mjesec je juli, najhladniji januar. Hidrografija - Osnovni vodotoci na području Kantona grupišu se oko rijeka Spreče, Tinje, Drinjače i Sapne i pripadaju slivovima rijeke Bosne i rijeke Drine. Na području Kantona postoji nekoliko hidroakumulacija sa polivalentnom namjenom ( jezera : « Modrac», «Snježnica», «Bistarac», «Šićki Brod», «Vidara», «Hazna» i druga.)
Velika istočna kriza ( 1875 – 1878 ) Berlinski kongres donijeli su pravi prevrat u životu Bosne i Hercegovine. Područje sjevernoistočne Bosne je u Austro-Ugarskoj državi organizirano je kao okrug. Središte okruga bila je Tuzla po kojoj je ova oblast i nazvana. Za Austrougarsku okupacionu upravu od velikog je značaja bila eksploatacija prirodnih bogatstava ovoga kraja ; soli , duhana , rudnih i šumskih bogatstava. Prva moderna solana proradila je 1885 godine u Simin hanu , druga solana 1891 godine izgrađena je u Kreki te na tom osnovu projektirana je izradnja fabrike sode u Lukavcu . Za razvoj industrije ali i za vojne potrebe bilo je potrebno izgraditi i saobraćajnice , tako je izgrađena i u pogon puštena ( 29. 04. 1886. God ) uskotračna pruga Doboj – Simin han dužine 67 KM. Već 1885 god u Kreki je otvoren rudnik uglja tada najveći na prostoru BIH , u Tuzli je izgrađena fabrika špirita 1888god , u Lukavcu amonijačne sode 1883 god. Tih godina počinje proizvodnja piva , podignut je jedan parni mlin i proradile su dvije električne centrale , podignuto je 5 modernih pilana za eksploataciju šumskog bogatstva , izgrađene kanalizacije, uveden poštanski saobraćaj.Sve ove promjene zahvatile su uz Tuzlu i druge gradove Tuzlanskog kantona.   Period Kraljevine Jugoslavije U Kraljevini SHS nisu zabilježeni ozbiljniji privredni i društveni pomaci na prostorima današnjeg kantona. Izvjestan napredak ostvaren je u eksploataciji šuma i ruda , zanatstvu i indostriji , otvoreno je više osnovnih i srednjih škola te kulturnih društava. Period karakteriše snažno organizovanje radnika te je borba protiv eksploatacije rezultirala “Husinskom bunom” 1920 godine.   Period Socijalističke Jugoslavije 1945 – 1992. Značajno razdoblje u razvoju područja sadašnjeg Tuzlanskog kantona je razdoblje 1945 – 1992. God. Rudna gogatstva ugalj, so i drvo bili su osnova ubrzanog razvoja regiona. Prvi veliki poduhvat bila…
Na prostoru današnjegTuzlanskog kantona ljudi su živjeli još u starijem kamenom dobu (paleolitu) . To potvrđuju arheološki nalazi kao što su ; kamen kod ušća Usore u Bosnu , Makljenovac kod Doboja , Krčevine kod Brijesnice , Barice kod Gornje Orahovice , gravure u “Djevojačkoj pećini “ u naselju Brateljevići kod Kladnja. Iz vremena mlađeg kamenog doba (neolita) otkriveno je više lokaliteta naselja u Gornjoj Tuzli, u Tuzli, Korića Hanu kod Gradačca. Ova nalazišta su pripadala Vinčanskoj kulturnoj grupi. U doba valike seobe naroda vidljivo je da je prostor Sjeveroistočne Bosne bio relativno dobro nastanjen, to pokazuju tragovi naselja kod Gornje Tuzle, Gračanice i Lukavca. Iz tog perioda su značajna gradinska naselja podizana na uzvišenjima radi odbrane. Iliri su na ovim prostorima ostavili trajna kulturna obilježja, smatra se da od njih potiču nazivi rijeka Bosna , Jadrina … Germanska plemena na ovim prostorima se javljaju polovinom IV stoljeća pne. Kelti (gali) su na ove prostore donijeli kulturu mlađeg kamenog doba , od njih su ostali nazivi rijeka Sava, Spreča, Majevica. U Rimsko doba ovaj kraj je pripadao Rimskoj provinciji Dalmaciji . Za oko 5 stoljeća Rimske vladavine dogodile su se mnoge civilizacijske promjene. Preko prostora današnjeg Tuzlanskog kantona izgrađeni su putevi koji su povezivali Jadransko more i Panoniju, podizana su i gradska naselja kao što je naselje Salines na mjestu današnje Tuzle. Sa Rimljanima na ove prostore je došlo i kršćanstvo.   Srednji vijek  Početkom srednjeg stoljeća na prostore današnje Bosne i       Hercegovine prodiru Slaveni i Avari tako da je Slavenizacija krajeva današnjeg Tuzlanskog kantona zahvatila nešto ranije u odnosu na druge krajeve Bosne i Hercegovine. Prvi pisani dokaz o postojanju Tuzle (Salines) kao grada soli sreće se polovinom X stoljeća. Do početka XIV stoljeća manji dijelovi područja današnjeg Tuzlanskog kantona su ulazili u sastav susjednih srednjovjekovnih država (…

Vrijeme u Tuzli

Mostly Cloudy

-7°C

Tuzla

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 11.27 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow 0°C -9°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 0°C -5°C

Zadnje vijesti