Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  Email: turzajtk@bih.net.ba; Telefon: +387 35 228 800; Fax: +387 35 228 799  

Vjerski turizam

Mejdan Džedid ili danas "u narodu" poznatija pod nazivom Šarena džamija, jedna je od jedanaest džamija koje je Gračanica imala još u tursko vrijeme, a koje su postojale sve do pred drugi svjetski rat. Jedna je od pet preostalih i još aktivnih. Naziv "Šarena" za ovu džamiju se vjerovatno odomaćio već početkom 20. vijeka, tako da danas njen pravi naziv zna vrlo malo Gračanlija. Poslije velikih ratnih razaranja u Bosni krajem 17. vijeka, u kojima je teško stradala i Gračanica, u njoj se dešavaju krupne urbane promjene. Na gračaničkom Mejdanu, tj. velikom slobodnom prostoru koji se protezao duž Gračanice rijeke ili Gračanke (današnja Sokoluša) i koji je služio za održavanje sajmova, trka itd., početkom 18. vijekarazvija se današnja čaršija (sa lijeve strane rijeke) i mahala pod nazivom Mejdan mahala, nešto niže od čaršije (sa obje strane Gračanice rijeke). U toj Mejdan mahali, negdje u prvoj polovini 18. vijeka, gradi se i džamija koja po njoj dobija naziv Mejdan.   Historijat Prvi siguran spomen ove džamije nalazimo u istorijskim dokumentima iz druge polovine 18. vijeka. Riječ je o vakufskim evidencijama iz 1763-1776. godine o postavljanju vjerskih službenika u kojima se spominje džamija u mahali Mejdan u Gračanici. Po predanju koje se očuvalo kod starih Gračanlija, ta se džamija nalazila naspram današnje džamije s lijeve strane rijeke, na mjestu gdje se tokom 19. vijekarazvila gračanička Donja čaršija (oko današnjeg skvera). Prvobitna zgrada Mejdan džamije nalazila se uz samu Gračanicu rijeku. Prilikom jedne velike poplave nadošla voda je srušila tu zgradu. Događaj se spominje u Sidžilu gračaničkog kadije s kraja 18. vijekau kojem se spominje Džedid džamija. Naziv Džedid (nova) džamija ukazuje da je neposredno prije njenog pomena nova zgrada džamije izgrađena umjesto neke prethodne. Vjerovatno zbog opasnosti od poplava i mogućnosti plavljenja, nova zgrada džamije je napravljena na desnoj, zapadnoj, strani Gračanice rijeke,…
Graditeljska cjelina Husejnije džamije sastoji se od ulaznih kapija, objekta džamije, harema sa nišanima, abdesthane i biblioteke. U džamijsko dvorište Husejnije ulazi se kroz dvije kapije i to, glavne, koja se nalazi sa sjeverozapadne strane, i sporedne, koja se nalazi sa sjeveroistočne strane objekta, za koju se pretpostavlja da je služila kao ulaz Husein-kapetana. Pristup ovoj kapiji omogućen je sa stepenicama iz obližnjeg parka. Obje kapije su naprevljene od kamena krečnjaka, od kojeg je napravljeno i postolje munare. Kad je u pitanju munara nikako mi nije jasno zašto u većini tekstova nailazimo na podatak da je munara visoka 25 metara, a istovremeno se ističe da se šerefe nalazi na visini od 24,30 metara. U izvještaju Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika navedeni su pojedinačni podaci o visini postolja, zatim o visini munare do šerefeta kao i iznad šerefeta do početka kupolastog krova, te na kraju i visina samog krova. Kad se saberu ti podaci dobije se ukupna visina od 33,89 metara, što je prava visina munare sa svim njenim elementima. Kameni dovratnici na ulaznim kapijama u dvorište džamije su bez dekoracija, ali su zato polukružni lukovi bogato dekorisani sa likovima cvijeća, vaza i kružnica, ispunjenih geometrijskim motivima neba. Nad ulazom u džamiju, na kamenoj ploči, između ostalog, piše: "Sretni emir kapetan tvrđave Gradačca, od Boga je upućen i pomognut za ovakvu gradnju". Pridružujući se čestitanju njezina dovršetka, evo kronograma: Krkleri rekoše: „Ovo je lijepa džamija i dom vjernika“, godina 1826. Kad je riječ o haremu Husejnije džamije, rekli smo već da je u njemu smješteno svega devet nadgrobnih spomenika, a posebno je interensantno reći da se među njima nalazi i mezar Muhameda, sina Husein-kapetana Gradašcevića.
Jedna od Bosansko hercegovačkih najinteresantnijih pećina nalazi se na području poćine kladanj u naselju Brateljevići. Ulaz u pećinu je oko 30 metara visoko iznad desne obale rječice Bukovice pritoke Drinjače. Pored imena Pećina u Brateljevićima u narodu je udomaćen i naširoko prihvaćen naziv “Djevojačka pećina” a sve zbog legende o djevojci ( po narodnom kazivanju legenda datira iz ranog Osmanskog periodačak unazad i do 400 godina gdje se ista prenosila sa koljeno na koljeno sve do današnjih dana.

Vrijeme u Tuzli

Mostly Cloudy

-7°C

Tuzla

Mostly Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 11.27 km/h

  • 03 Jan 2019

    Snow 0°C -9°C

  • 04 Jan 2019

    Mostly Cloudy 0°C -5°C

Zadnje vijesti