Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Analiza stanja turističko-ugostiteljske djelatnosti na području TK u uslovima krize izazvane pandemijom koronavirusa

Tuzlanski kanton obiluje turističkim potencijalima, atraktivnostima i resursima. Svaka od lokalnih zajednica sa svojim specifičnostima predstavlja interesantnu turističku destinaciju. Da je Tuzlanski kanton poželjna i već prepoznatljiva turistička destinacija govori i turistički koji u kontinuitetu bilježi porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja turista.
U radu se nastojalo doći do saznanja koliko je pandemija, izazvana virusom COVID-a 19, uticala direktno na sektor turizma, a posebno sektor ugostiteljstva ( priprema i distribucije hrane, smještaja), kao i na djelatnosti turističkih agencija.
Nesumnjivo je da je ova vrsta pandemije presedan u cijelom svijetu, koja se reflektirala na svjetsku ekonomiju, ali s pravom možemo tvrditi da je najviše ugrožena industrija turizma. Zbog mjera koje su se morale poduzeti od strane Kriznih štabova, a u cilju sprečavanja pandemije, donijete su rigorozne mjere kojima je totalno obustavljen rad djelatnosti turističko-ugostiteljskog sektora.
Upravo iz tih razloga Turistička zajednica TK je sporovela empirijsko istraživanje na osnovu koga se željelo doći do srazmjera ugroženosti turističko ugostiteljskog sektora, a na bazi istog detektirati mjere za prevazilaženje krize ovog sektora.

ANALIZA STANJA TURISTIČKO UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU TK U USLOVIMA KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM VIRUSA COVID19

Na vrh